091.9955.991

Hỗ trợ nhanh

  Hỗ Trợ 24/7

  0916.000.339

  091.9955.991

  0917.739.929

Đặt Bánh
Chọn hãng bánh ở đây
Bảng giá BÁNH NHƯ LAN
Mã Sản PhẩmTênGiáSố lượngĐơn vị tínhThành tiền
ComBO Như Lan
NL6.124Com Bo  Bánh Trung thu Như Lan  hộp 6 cái700,000Hộp
Combo_NL22Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL22450,000Hộp
Combo_NL21Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL21445,000Hộp
COMBO_NL20Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL20435,000Hộp
COMBO_NL19Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL19440,000Hộp
COMBO_NL18Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL18450,000Hộp
COMBO_NL17Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL17470,000Hộp
COMBO_NL16Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL16550,000Hộp
COMBO_NL15Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL15490,000Hộp
COMBO_NL14Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL14515,000Hộp
COMBO_NL13Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL13510,000Hộp
COMBO_NL12Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL12575,000Hộp
COMBO_NL11Bánh Trung thu Như Lan Bánh Trung thu Như Lan COMBO_NL11575,000Hộp
COMBO_NL11Bánh Trung Thu Như Lan COMBO_NL11575,000Hộp
Combo_NL10Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL10600,000Hộp
Combo_NL09Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL09685,000Hộp
Combo_NL06Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL06760,000Hộp
Combo_NL05Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL05635,000Hộp
Combo_NL04Bánh Trung Thu Như Lan Combo_NL04760,000Hộp
Combo_NL03Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL03960,000Hộp
Combo_NL02Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL02860,000Hộp
Combo_NL01Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL011,070,000Hộp
Trà Tân Cương
ST25Gạo Đặc Sản Sóc Trăng ST25190,000Cái
Bánh Chay
Dxchay300Bánh Trung thu Như Lan Đậu Xanh Sen Chay 300gr95,000Cái
Monchay300Bánh Trung thu Như Lan Môn Sen Chay 300gr95,000Cái
TCC300Thập Cẩm Chay 300gr130,000Cái
DSRC300Dừa Sầu Riêng Chay 0 trứng 300gr95,000Cái
DĐX300Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 300gr75,000Cái
DĐX200Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 200gr60,000Cái
DTCC300Dẻo Thập cẩm Chay 300gr90,000Cái
Bánh Ăn Kiên
AKDX300Đậu Xanh Sen Ăn kiêng 2 trứng 300gr115,000Cái
AKVC300Vi Cá Thập Cẩm Ăn Kiêng 2 trứng 300gr170,000Cái
Bánh Dẻo 300gr
DST300Dẻo Sen Trà Xanh 1 trứng 300gr90,000Cái
DĐXS300Dẻo Đậu Xanh SEN 1 trứng 300gr85,000Cái
DS300Dẻo Sen 1 trướng 300gr90,000Cái
DTC300Dẻo Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 300gr110,000Cái
DVC300Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 300gr120,000Cái
Bánh Dẻo 400gr
DST400Dẻo Sen trà Xanh 2 trứng 400gr110,000Cái
DTC400Dẻo Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 400gr135,000Cái
DĐXS400Dẻo Đậu Xanh SEN 2 trứng 400gr100,000Cái
DS400Dẻo Sen 2 trứng 400gr110,000Cái
DVC400Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 400gr145,000Cái
SSCL400Sen Socola 3 trứng 400gr110,000Cái
Bánh Nướng 200GR
TC200Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 200gr100,000Cái
DSR200Dừa sầu Riêng 1 trứng 200gr70,000Cái
Đxs200Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 1 trứng 200gr70,000Cái
MS200Môn Sen 1 trứng 200gr70,000Cái
MĐ200Đậu Mè Đen 1 trứng 200gr70,000Cái
Bánh Nướng 250GR
SenPhomai250grBánh Trung Thu Như Lan , Sen Phô mai Tiramisu 2 trứng 250g85,000Cái
stx250Sen trà xanh 2 trứng 250gr85,000Cái
DSR250Dừa sầu Riêng 2 trứng 250gr80,000Cái
TC250Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 250gr125,000Cái
VC250Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 250gr140,000Cái
YS250Yến Sào vi cá thập cẩm gà quay 2 trướng 250gr180,000Cái
ĐXS250Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 2 trứng 250gr80,000Cái
MS250Môn Sen 2 trứng 250gr80,000Cái
MĐ250Đậu MÈ Đen 2 trứng 250gr80,000Cái
Bánh Nướng 300GR
SHN300Sen hạnh Nhân 2 trứng 300gr110,000Cái
STX300Sen trà Xanh 2 trứng 300gr110,000Cái
YSVC300Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr220,000Cái
VC300VI Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr160,000Cái
TC300Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr145,000Cái
RB300Thập Cẩm Gà quay Rông Biển 2 trứng 300gr145,000Cái
DSR300Dừa sầu Riêng 2 trứng 300gr100,000Cái
ĐXS300Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 2 trứng 300gr100,000Cái
MS300Môn Sen 2 trứng 300gr100,000Cái
MĐ300Đậu MÈ Đen 2 trứng 300gr100,000Cái
SPM300Sen Phô Mai Tiramisu 2 trứng 300gr110,000Cái
Bánh Nướng 400GR
SHN400Sen hạnh Nhân 3 trứng 400gr140,000Cái
STX400Sen Trà Xanh 3 trứng 400gr140,000Cái
YSVC400YẾN SÀO VI CÁ THẬP CẨM GÀ QUAY 3 TRỨNG 400GR275,000Cái
VC400Vi Cá 3 trứng 400gr205,000Cái
RB400Thập Cẩm Gà quay Rông Biển 3 trứng 400gr175,000Cái
TC400Thập Cẩm Gà quay 3 trứng 400gr175,000Cái
DSR400Dừa sầu Riêng 3 trứng 400gr125,000Cái
ĐXS400Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 3 trứng 400gr125,000Cái
MS400Môn Sen 3 trứng 400gr125,000Cái
MĐ400Đậu MÈ Đen 3 trứng 400gr125,000Cái
SPM400Sen Phô Mai Tiramisu 3 trứng 400gr140,000Cái
YSVC400Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 3 trứng 400gr275,000Cái
TĐ400Táo Đỏ 3 trứng 400gr125,000Cái
Bảng giá BÁNH KINH ĐÔ
Mã Sản PhẩmTênGiáSố lượngĐơn vị tínhThành tiền
BÁNH THƯỢNG HẠNG
ComBO Như Lan
Combo_NL08Bánh Trung thu Như Lan Combo_NL08645,000Hộp
Combo Kinh Đô
KĐ02Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02514,000Hộp
CBO_KĐ130Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ130116,000Hộp
CBO_KĐ129Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ129126,000Hộp
CBO_KĐ128Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ128130,000Hộp
CBO_KĐ127Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ127136,000Hộp
CBO_KĐ126Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ126138,000Hộp
CBO_KĐ125Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ125145,000Hộp
CBO_KĐ123Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ123130,000Hộp
CBO_KĐ119Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ119149,000Hộp
CBO_KĐ118Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ118142,000Hộp
CBO_KĐ116Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ116149,000Hộp
CBO_KĐ114Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ114148,000Hộp
CBO_KĐ113Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ113157,000Hộp
CBO_KĐ112Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ112179,000Hộp
CBO_KĐ111COMBO_KĐ COMBO_KĐ111179,000Hộp
CBO_KĐ110Bánh Trung Thu Kinh Đô_KĐ110197,000Hộp
CBO_KĐ109Bánh Trung Thu Kinh Đô_KĐ109200,000Hộp
CBO_KĐ108Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ108194,000Hộp
CBO_KĐ107Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ107204,000Hộp
KĐ03Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03467,000Hộp
KĐ04Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04457,000Hộp
KĐ05Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05442,000Hộp
KĐ06Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06427,000Hộp
KĐ07Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07558,000Hộp
KĐ08Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08514,000Hộp
KĐ09Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09467,000Hộp
KĐ10Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10457,000Hộp
KĐ11Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11442,000Hộp
KĐ12Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12427,000Hộp
KĐ13Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13325,000Hộp
KĐ14Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14291,000Hộp
KĐ15Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15286,000Hộp
KĐ16Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16283,000Hộp
KĐ17Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17284,000Hộp
KĐ18Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ18275,000Hộp
KĐ19Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19280,000Hộp
KĐ20Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20265,000Hộp
KĐ21Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21259,000Hộp
KĐ22Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22263,000Hộp
KĐ23Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23253,000Hộp
KĐ24Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24247,000Hộp
CBO_KĐ106Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ106221,000Hộp
CBO_KĐ105Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ105243,000Hộp
CBO_KĐ104Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ104263,000Hộp
CBO_KĐ103Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ103263,000Hộp
CBO_KĐ102Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ102248,000Hộp
CBO_KĐ101Bánh trung thu Kinh Đô COMBO_KĐ101310,000Hộp
Bánh Nướng Kinh Đô 210GR
RR_Đậu Đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt97,000Cái
BB_Bào ngư 2 trứng đặc biệt171,000Cái
22_Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt139,000Cái
33_Jambon Xá xíu 2 trứng đặc biệt124,000Cái
44_Lạp xưởng Ngũ hạt 2 trứng đặc biệt124,000Cái
55_Hạt Sen Dừa tươi 2 trứng đặc biệt104,000Cái
TT_Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt104,000Cái
LL_Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt100,000Cái
66_Đậu Xanh Hạt dưa 2 trứng đặc biệt100,000Cái
MM_Khoai Môn Hạt sen 2 trứng đặc biệt100,000Cái
77_Sữa Dừa Hạt dưa 2 trứng đặc biệt97,000Cái
BÁNH NƯƠNG KINH ĐÔ 150GR
SV1SV1_Cua Bát Bữu 1 trứng95,000Cái
2121_Gà quay jambon (1 trứng)82,000Cái
3131_Thập cẩm jambon 1 trứng75,000Cái
4141_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng74,000Cái
4040_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng69,000Cái
5151_Hạt sen 1 trứng67,000Cái
L1L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng67,000Cái
SR1SR1_Sầu riêng 1 trứng67,000Cái
T1T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng67,000Cái
6161_Đậu xanh 1 trứng64,000Cái
7171_Sữa dừa 1 trứng64,000Cái
M1M1_Khoai môn 1 trứng64,000Cái
R1R1_Đậu đỏ 1 trứng64,000Cái
6060_Đậu xanh 0 trứng60,000Cái
Bánh Dẻo Kinh Đô 230GR
8585_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng71,000Cái
8686_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng71,000Cái
8383_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng79,000Cái
8282_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng79,000Cái
811811_Dẻo Jambon Lạp xưởng 0 trứng87,000Cái
Bánh Dẻo Kinh Đô 180GR
9999_Dẻo sầu riêng 0 trứng58,000Cái
9696_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng58,000Cái
9595_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng58,000Cái
9393_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng63,000Cái
9292_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng63,000Cái
9898_Bánh dẻo thập cẩm 0 trứng68,000Cái
NƯỚNG 800GR
2424_Gà quay sốt X.O 4 trứng410,000Cái
Bánh Chay
XDXXDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng75,000Cái
XMDXMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng75,000Cái
XTXXTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng75,000Cái
XHSXHS_Hạt dẻ hạt Chia75,000Cái
NHÓM BÁNH THIẾU NHI
HVHV_Heo Vàng 120g nhân phô mai45,000Cái
NPD2017Oreo Mooncake550,000Hộp
Bảng giá BÁNH ĐỒNG KHÁNH
Mã Sản PhẩmTênGiáSố lượngĐơn vị tínhThành tiền
BÁNH THƯỢNG HẠNG
ComBO Như Lan
Combo_NL07Bánh Trung Thu Như Lan Combo_NL07657,000Hộp
ComBo Đồng Khánh
COMBO_ĐK10Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK10210,000Hộp
COMBO_ĐK09Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK09210,000Hộp
COMBO_ĐK08Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK08210,000Hộp
COMBO_ĐK07Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK07210,000Hộp
COMBO_ĐK06Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK06210,000Hộp
COMBO_ĐK05Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK05215,000Hộp
COMBO_ĐK04Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK04220,000Hộp
COMBO_ĐK03Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK03220,000Hộp
COMBO_ĐK02Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK02220,000Hộp
COMBO_ĐK01Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng COMBO_ĐK01220,000Hộp
COMBO_ĐK11Bánh trung thu Đồng Khánh Bông Lúa Vàng  COMBO_ĐK11200,000Hộp
BÁNH NƯỚNG ĐỒNG KHÁNH 150GR
81Thập cẩm gà quay Jambon 1 trứng 150g77,000Cái
71Jambon Bát Bửu 1 Trứng 150gr72,000Cái
61Thập Cẩm lập Xưởng 1 trứng 150gr71,000Cái
9Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g61,000Cái
7Khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g61,000Cái
1Hạt sen 1 trứng 150gr63,000Cái
3Đậu Xanh 1 Trứng 150gr61,000Cái
3DĐậu Xanh Lá Dứa 150gr61,000Cái
1TBánh nướng hạt sen trà xanh Matcha 1 trứng64,000Cái
9ADừa Sầu Riêng 1 Trứng 150gr61,000Cái
Bánh Nướng 210GR
12Cà Phê 2 trứng 210g94,000Cái
14Đậu Đỏ 2 Trứng 210gr94,000Cái
92Vi cá gà quay 2 trứng 210gr141,000Cái
90Vi cá hải sản 2 trứng 210g147,000Cái
82Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 210g126,000Cái
72Jambon bát bửu 2 trứng 210g118,000Cái
62Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g116,000Cái
52Lập Xưởng Ngũ Hạt 2 trứng 210g114,000Cái
2THạt sen trà xanh 2 trứng 210g98,000Cái
4Đậu xanh 2 trứng 210g94,000Cái
4AĐậu xanh sầu riêng 2 trứng 210g94,000Cái
2Bánh nướng hạt sen 2 trứng 210g98,000Cái
4DĐậu xanh lá dứa 2 trứng 210g94,000Cái
0Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210gr93,000Cái
0ADừa sầu riêng 2 trứng 210g93,000Cái
8Khoai môn hạnh đào 2 trứng 210g94,000Cái
Trà Tân Cương
hop2Trà xanh hảo hạng tân cương - Thái Nguyên70,000Hộp
hop3Trà Xanh Thái Nguyên64,000Hộp
hop05Trà Hoa Lài46,000Hộp
hop04Trà Xanh Thái Nguyên Đặc Biệt99,000Hộp
hop01Trà móc câu Tân Cương Thái Nguyên45,000Hộp
NHÓM BÁNH THIẾU NHI
HĐ2Heo đàn 2: 1 mẹ 8 con 1kg195,000Cái
HĐ1Heo đàn 1: 1 mẹ 2 con 200gr85,000Cái
HC1Heo con 50g25,000Cái
HC2Heo con 100gr35,000Cái
Bảng giá TRÀ TÂY BẮC
Mã Sản PhẩmTênGiáSố lượngĐơn vị tínhThành tiền
Thông tin đơn hàng
Tổng tiền:
Mức chiết khấu(%)
Đặt Hàng
Họ Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Địa chỉ (*)
Tỉnh thành (*)
Quận (*)
Phường (*)
Ngày nhận hàng (*)
Tên công ty (*)
Mã số thuế (*)
Địa chỉ (*)
foot msg1
foot msg2
foot msg3
Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH PHƯỚC.

Địa chỉ:11/31 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Quận Gò Vấp. TP HỒ CHÍN MINH

 

DD:-   0916 000 339 -   091.77399.29    0916.000724- Hotline: 091.9955.991

Email: tmphuocvn@gmail.com

Website: banhtrungthusivale.com

website: http://banhtrungthu-kinhdo.vn/