091.9955.991

Hỗ trợ nhanh

  Hỗ Trợ 24/7

  091.9955.991

  0916.000.339 

  0916.000724

Trà Tân Cương
TRÀ HOA LÀI
Mã Sản Phẩm: hop05
Giá: 46,000 VNĐ
Trà Xanh Thái Nguyên Đặc Biệt
Mã Sản Phẩm: hop04
Giá: 99,000 VNĐ
TRÀ XANH THÁI NGUYÊN
Mã Sản Phẩm: hop3
Giá: 64,000 VNĐ
Trà móc câu Tân Cương Thái Nguyên
Mã Sản Phẩm: hop01
Giá: 45,000 VNĐ
Combo Kinh Đô
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ01
Mã Sản Phẩm: KĐ01
Giá: 545,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02
Mã Sản Phẩm: KĐ02
Giá: 505,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03
Mã Sản Phẩm: KĐ03
Giá: 465,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04
Mã Sản Phẩm: KĐ04
Giá: 445,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05
Mã Sản Phẩm: KĐ05
Giá: 435,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06
Mã Sản Phẩm: KĐ06
Giá: 420,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07
Mã Sản Phẩm: KĐ07
Giá: 485,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08
Mã Sản Phẩm: KĐ08
Giá: 445,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09
Mã Sản Phẩm: KĐ09
Giá: 412,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10
Mã Sản Phẩm: KĐ10
Giá: 400,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11
Mã Sản Phẩm: KĐ11
Giá: 390,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12
Mã Sản Phẩm: KĐ12
Giá: 385,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13
Mã Sản Phẩm: KĐ13
Giá: 275,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14
Mã Sản Phẩm: KĐ14
Giá: 258,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15
Mã Sản Phẩm: KĐ15
Giá: 251,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16
Mã Sản Phẩm: KĐ16
Giá: 249,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17
Mã Sản Phẩm: KĐ17
Giá: 252,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ18
Mã Sản Phẩm: KĐ18
Giá: 247,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19
Mã Sản Phẩm: KĐ19
Giá: 243,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20
Mã Sản Phẩm: KĐ20
Giá: 236,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22
Mã Sản Phẩm: KĐ22
Giá: 231,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21
Mã Sản Phẩm: KĐ21
Giá: 228,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23
Mã Sản Phẩm: KĐ23
Giá: 221,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24
Mã Sản Phẩm: KĐ24
Giá: 212,000 VNĐ
BÁNH THƯỢNG HẠNG
BLACK N GOLD ( 4 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ )
Mã Sản Phẩm: G4
Giá: 1,500,000 VNĐ
BLACK N GOLD ( 2 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ )
Mã Sản Phẩm: G2
Giá: 600,000 VNĐ
Cô tiên 2: Jambon bát bửu tôm càng
Mã Sản Phẩm: CT2
Giá: 660,000 VNĐ
Cô Tiên 1: Thập cẩm gà quay xá xíu
Mã Sản Phẩm: CT1
Giá: 640,000 VNĐ
Bát Tiên Thượng Nguyệt
Mã Sản Phẩm: ĐB3
Giá: 590,000 VNĐ
Đại Phát Vinh Hoa
Mã Sản Phẩm: ĐB2
Giá: 2,050,000 VNĐ
NƯỚNG 800GR
24_Gà quay sốt X.O 4 trứng
Mã Sản Phẩm: 24
Giá: 390,000 VNĐ
NƯỚNG 250GR
NƯỚNG 210GR
Bánh nướng hạt sen 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 2
Giá: 84,000 VNĐ
Hạt sen trà xanh 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 2T
Giá: 84,000 VNĐ
Đậu xanh 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 4
Giá: 80,000 VNĐ
Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 4A
Giá: 80,000 VNĐ
Đậu xanh lá dứa 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 4D
Giá: 80,000 VNĐ
Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210gr
Mã Sản Phẩm: 0
Giá: 80,000 VNĐ
Dừa sầu riêng 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 0A
Giá: 80,000 VNĐ
Khoai môn hạnh đào 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 8
Giá: 82,000 VNĐ
Cà Phê 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 12
Giá: 82,000 VNĐ
Đậu Đỏ 2 Trứng 210gr
Mã Sản Phẩm: 14
Giá: 82,000 VNĐ
Ngũ nhân 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 52
Giá: 89,000 VNĐ
Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 62
Giá: 970,000 VNĐ
Jambon bát bửu 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 72
Giá: 100,000 VNĐ
Thập cẩm gà quay Jambon 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 82
Giá: 110,000 VNĐ
Vi cá gà quay 2 trứng 210gr
Mã Sản Phẩm: 92
Giá: 130,000 VNĐ
Vi cá hải sản 2 trứng 210g
Mã Sản Phẩm: 90
Giá: 132,000 VNĐ
NƯỚNG 150GR
60_Đậu xanh 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 60
Giá: 54,000 VNĐ
40_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 40
Giá: 65,000 VNĐ
R1_Đậu đỏ 1 trứng
Mã Sản Phẩm: R1
Giá: 59,000 VNĐ
M1_Khoai môn 1 trứng
Mã Sản Phẩm: M1
Giá: 59,000 VNĐ
71_Sữa dừa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 71
Giá: 59,000 VNĐ
61_Đậu xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 61
Giá: 59,000 VNĐ
SR1_Sầu riêng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: SR1
Giá: 62,000 VNĐ
L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: L1
Giá: 62,000 VNĐ
T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: T1
Giá: 62,000 VNĐ
51_Hạt sen 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 51
Giá: 62,000 VNĐ
41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 41
Giá: 70,000 VNĐ
31_Thập cẩm jambon 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 31
Giá: 70,000 VNĐ
21_Gà quay jambon (1 trứng)
Mã Sản Phẩm: 21
Giá: 75,000 VNĐ
Hạt sen 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 1
Giá: 53,000 VNĐ
Đậu Xanh 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 3
Giá: 52,000 VNĐ
Đậu Xanh Lá Dứa 150gr
Mã Sản Phẩm: 3D
Giá: 53,000 VNĐ
Khoai môn hạnh đào 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 7
Giá: 53,000 VNĐ
Sữa dừa hạt dưa 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 9
Giá: 52,000 VNĐ
Cà Phê 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 11
Giá: 53,000 VNĐ
Đậu Đỏ 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 13
Giá: 54,000 VNĐ
Dừa Sầu Riêng 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 9A
Giá: 53,000 VNĐ
Ngũ Nhân 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 51
Giá: 59,000 VNĐ
Thập Cẩm lập Xưởng 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 61
Giá: 62,000 VNĐ
Jambon Bát Bửu 1 Trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 71
Giá: 65,000 VNĐ
Thập cẩm gà quay Jambon 1 trứng 150g
Mã Sản Phẩm: 81
Giá: 68,000 VNĐ
Vi Cá gà quay 1 trứng 150gr
Mã Sản Phẩm: 91
Giá: 78,000 VNĐ
CT1_Custard 1 trứng
Mã Sản Phẩm: CT1
Giá: 63,000 VNĐ
Bánh Chay
Dừa Sầu Riêng Chay 0 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DSRC300
Giá: 85,000 VNĐ
XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XDX
Giá: 65,000 VNĐ
XMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XMD
Giá: 65,000 VNĐ
XTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng
Mã Sản Phẩm: XTX
Giá: 65,000 VNĐ
SXH_Hạt dẻ hạt Chia
Mã Sản Phẩm: XHS
Giá: 65,000 VNĐ
Dẻo Thập cẩm Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: DTCC300
Giá: 80,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 200gr
Mã Sản Phẩm: DĐX200
Giá: 55,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: DĐX300
Giá: 70,000 VNĐ
Thập Cẩm Chay 300gr
Mã Sản Phẩm: TCC300
Giá: 110,000 VNĐ
Bánh Pía chay - Khoai Môn Sầu Riêng
Mã Sản Phẩm: chaymon
Giá: 45,000 VNĐ
Bánh Pía chay - Đậu xanh Sầu Riêng
Mã Sản Phẩm: chaydau
Giá: 45,000 VNĐ
Bánh Ăn Kiên
Vi Cá Thập Cẩm Ăn Kiêng 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: AKVC300
Giá: 150,000 VNĐ
Đậu Xanh Sen Ăn kiêng 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: AKDX300
Giá: 100,000 VNĐ
Bánh Dẻo 200gr
Bánh Dẻo 250gr
Bánh Dẻo 300gr
Dẻo Sen 1 trướng 300gr
Mã Sản Phẩm: DS300
Giá: 85,000 VNĐ
Dẻo Sen Trà Xanh 1 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DST300
Giá: 85,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh SEN 1 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DĐXS300
Giá: 80,000 VNĐ
Dẻo Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DTC300
Giá: 95,000 VNĐ
Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DVC300
Giá: 105,000 VNĐ
Bánh Dẻo 400gr
Sen Socola 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: SSCL400
Giá: 110,000 VNĐ
Dẻo Sen trà Xanh 2 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DST400
Giá: 100,000 VNĐ
Dẻo Sen 2 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DS400
Giá: 100,000 VNĐ
Dẻo Đậu Xanh SEN 2 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DĐXS400
Giá: 95,000 VNĐ
Dẻo Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DTC400
Giá: 115,000 VNĐ
Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DVC400
Giá: 130,000 VNĐ
Bánh Nướng 200GR
Đậu Mè Đen 1 trứng 200gr
Mã Sản Phẩm: MĐ200
Giá: 65,000 VNĐ
Môn Sen 1 trứng 200gr
Mã Sản Phẩm: MS200
Giá: 65,000 VNĐ
Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 1 trứng 200gr
Mã Sản Phẩm: Đxs200
Giá: 65,000 VNĐ
Dừa sầu Riêng 1 trứng 200gr
Mã Sản Phẩm: DSR200
Giá: 65,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay 1 trứng 200gr
Mã Sản Phẩm: TC200
Giá: 85,000 VNĐ
Bánh Nướng 250GR
Đậu MÈ Đen 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: MĐ250
Giá: 75,000 VNĐ
Môn Sen 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: MS250
Giá: 75,000 VNĐ
Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: ĐXS250
Giá: 75,000 VNĐ
Dừa sầu Riêng 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: DSR250
Giá: 75,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: TC250
Giá: 110,000 VNĐ
Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 250gr
Mã Sản Phẩm: VC250
Giá: 125,000 VNĐ
Bánh Nướng 300GR
Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: YSVC300
Giá: 200,000 VNĐ
Sen Phô Mai Tiramisu 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: SPM300
Giá: 100,000 VNĐ
Sen Socola 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: SSCl300
Giá: 95,000 VNĐ
Sen hạnh Nhân 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: SHN300
Giá: 100,000 VNĐ
Sen trà Xanh 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: STX300
Giá: 100,000 VNĐ
Đậu MÈ Đen 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: MĐ300
Giá: 90,000 VNĐ
Táo Đỏ 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: TĐ300
Giá: 90,000 VNĐ
Môn Sen 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: MS300
Giá: 90,000 VNĐ
Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: ĐXS300
Giá: 90,000 VNĐ
Dừa sầu Riêng 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: DSR300
Giá: 90,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay Rông Biển 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: RB300
Giá: 125,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: TC300
Giá: 125,000 VNĐ
VI Cá Thập Cẩm Gà quay 2 trứng 300gr
Mã Sản Phẩm: VC300
Giá: 140,000 VNĐ
Bánh Nướng 400GR
Táo Đỏ 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: TĐ400
Giá: 110,000 VNĐ
Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà quay 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: YSVC400
Giá: 250,000 VNĐ
Sen Phô Mai Tiramisu 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: SPM400
Giá: 125,000 VNĐ
Sen hạnh Nhân 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: SHN400
Giá: 125,000 VNĐ
Sen Trà Xanh 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: STX400
Giá: 125,000 VNĐ
Đậu MÈ Đen 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: MĐ400
Giá: 110,000 VNĐ
Môn Sen 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: MS400
Giá: 110,000 VNĐ
Đậu Xanh SEN SẦU RIÊNG 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: ĐXS400
Giá: 110,000 VNĐ
Dừa sầu Riêng 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: DSR400
Giá: 110,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay Rông Biển 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: RB400
Giá: 150,000 VNĐ
Thập Cẩm Gà quay 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: TC400
Giá: 150,000 VNĐ
Vi Cá 3 trứng 400gr
Mã Sản Phẩm: VC400
Giá: 180,000 VNĐ
Bánh Nướng Lớn
Bánh Pía 2 Sao
Bánh Pía Đậu Sầu Riêng 2 Sao
Mã Sản Phẩm: 2 Star dau
Giá: 50,000 VNĐ
Bánh Pía Môn Sầu Riêng 2 Sao
Mã Sản Phẩm: 2 Star mon
Giá: 50,000 VNĐ
Bánh Pía Môn Sầu Riêng 1 Sao
Mã Sản Phẩm: 1 Star mon
Giá: 45,000 VNĐ
Bánh Pía 3 Sao
Bánh Pía Môn Sầu Riêng 3 Sao
Mã Sản Phẩm: 3 Star mon
Giá: 55,000 VNĐ
Bánh Pía Đậu Sầu Riêng 3 sao
Mã Sản Phẩm: 3 Star dau
Giá: 55,000 VNĐ
Bánh Pía 5 Sao
Bánh pía đậu sầu riêng 5 sao
Mã Sản Phẩm: pia5st
Giá: 70,000 VNĐ
DẺO 250GR
89_Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 89
Giá: 68,000 VNĐ
86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 86
Giá: 68,000 VNĐ
85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 85
Giá: 68,000 VNĐ
82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 82
Giá: 75,000 VNĐ
83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 83
Giá: 75,000 VNĐ
81_Dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 81
Giá: 90,000 VNĐ
DẺO 180GR
99_Dẻo sầu riêng 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 99
Giá: 50,000 VNĐ
96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng
Mã Sản Phẩm: 96
Giá: 50,000 VNĐ
93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 93
Giá: 55,000 VNĐ
92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 92
Giá: 55,000 VNĐ
91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng
Mã Sản Phẩm: 91
Giá: 65,000 VNĐ
BÁNH XANH 150GR
NHÓM BÁNH THIẾU NHI
Heo con 100gr
Mã Sản Phẩm: HC2
Giá: 27,000 VNĐ
Heo con 50g
Mã Sản Phẩm: HC1
Giá: 18,000 VNĐ
Heo đàn 1: 1 mẹ 2 con 200gr
Mã Sản Phẩm: HĐ1
Giá: 72,000 VNĐ
Heo đàn 2: 1 mẹ 8 con 1kg
Mã Sản Phẩm: HĐ2
Giá: 175,000 VNĐ
Cá con 100g
Mã Sản Phẩm: CC
Giá: 27,000 VNĐ
Cá đàn 1 mẹ 2 con 200g
Mã Sản Phẩm: CĐ1
Giá: 72,000 VNĐ
CV_Cá Vàng 120g nhân đậu
Mã Sản Phẩm: CV2017
Giá: 40,000 VNĐ
HV_Heo Vàng 120g nhân phô mai
Mã Sản Phẩm: HV
Giá: 40,000 VNĐ
Oreo Mooncake
Mã Sản Phẩm: NPD2017
Giá: 550,000 VNĐ
foot msg1
foot msg2
foot msg3
Liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH PHƯỚC.

Địa chỉ:26/7 Đường số 7 phường 3 Quận Gò Vấp. TP HỒ CHÍN MINH

Chi Nhánh: 293 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

 

DĐ: 0916 000 339 - Hotline: 091.9955.991

Email: tmphuocvn@gmail.com

Website: banhtrungthusivale.com

website: http://banhtrungthu-kinhdo.vn/

 

Chính sách và qui định
1
Bạn cần hỗ trợ?